Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ – ĐHTN đợt 1 năm 2022

Trường Ngoại ngữ thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy của Trường Ngoại ngữ – ĐHTN đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau: