Thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2022 tại Trường Ngoại ngữ – ĐHTN

Trường Ngoại ngữ – ĐHTN thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau: