Khoa học - Công nghệ

Danh mục các bài báo khoa học

Năm 2021: Danh mục bài báo tạp chí quốc tế. Chi tiết xem tại đây Năm 2020: Danh mục bài báo tạp chí quốc tế. Chi tiết xem tại đây Danh mục bài báo trong nước. Chi tiết xem tại đây Năm 2019: Danh mục bài...

Graduates and the labor market Seminar

On the days from May, 18th – 20th 2022, the project “Monitoring employment trends of Vietnamese graduates after graduation”  (MOTIVE) organize a seminar “Graduates and labor market”.  The workshop is hosted by the Association of AlmaLaurea Universities in Bologna (Italy). Participating in the workshop, from...

Tổng kết Lớp học “Conversation class”

Nhằm để nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, Khoa tiếng Anh Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp cùng với các chuyên gia tại trường Đại học Hawaii Pacific tổ chức lớp học giao tiếp...