UNIONS INFRASTRUCTURE

Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên được quy hoạch xây dựng trên diện tích đất 20,4458 ha, đóng trên địa bàn Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Trung tâm kinh tế – văn hóa – xã hội  của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Từ khi thành lập Trường Ngoại ngữ cho đến nay, cơ sở vật chất của Trường được đầu tư đã đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ công tác đào tạo và công tác chuyên môn. 

SFL MENU x