THI CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ
APTIS, HSK, HSKK

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ngày 23/8/2015 tại Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên đã diễn ra kì thi chứng chỉ năng lực

Ngày 06/12/2014, kì thi năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK đợt 3 năm 2014 do Khoa Ngoại ngữ

Ngày 17 tháng 1 năm 2014, tại Hội trường A, Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình tư vấn chuẩn

THÔNG BÁO

SFL MENU x