Motive project

Cuộc thi viết “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”

Dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp” (MOTIVE) phát động cuộc thi viết “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động” thuộc gói công việc “Các chính sách phát triển giáo dục đại học trong xã hội”. Tác giả chính của bài viết xuất sắc nhất sẽ được dự án đài thọ chi phí tham dự và trình bày tại hội thảo dự án ở Bologna (Italia), dự kiến vào giữa năm 2022.

Thông tin cụ thể về cuộc thi “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động” như sau:

  • Đối tượng dự thi: sinh viên đại học và cao học các trường đại học của dự án MOTIVE tính đến thời hạn nộp bài vào ngày 31/11/2021.
  • Ngôn ngữ bài viết: Tiếng Anh.
  • Chủ đề bài viết: (1) Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động; (2) Hệ thống giáo dục, xã hội và kinh tế Việt Nam; (3) Chất lượng hệ thống giáo dục đại học; (4) Nhân lực giáo dục đại học; (5) Cấu trúc thị trường lao động, những thuận lợi và thách thức; (6) Đào tạo đại học và thị trường lao động với sinh viên dân tộc; (7) Giáo dục đại học trong bối cảnh dịch Covid-19 và (8) Đánh giá các chính sách giáo dục.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố tại hội thảo của dự án tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào đầu năm 2022.

Các mốc thời gian:

  • Hạn nộp bài tóm tắt (abstract): 17h00 ngày 31/7/2021.
  • Hạn nộp bài viết (full article): 17h00 ngày 31/11/2021.
  • Địa chỉ nộp bài: TS. Dorel Manitiu, Điều phối dự án, Phòng Hợp tác quốc tế, Hiệp hội các trường Đại học AlmaLaurea (Italia). Email: dorel.manitiu@almalaurea.it.

Chi tiết cuộc thi xem tại thể lệ đính kèm.

Dự án MOTIVE được tài trợ bởi Chương trình Erasmus+ thuộc Liên minh Châu Âu, điều phối bởi Hiệp hội các trường Đại học AlmaLaurea (Italia), thực hiện tại Việt Nam bởi 9 trường đại học Việt Nam. Chi tiết về mục tiêu và đối tác của dự án xem tại website http://motive-euproject.net.

Chia sẻ: