Motive project

MOTIVE – Một trong số 300 dự án thực tiễn tốt nhất thế giới

Ngày 12/4/2021, Dự án MOTIVE (Monitoring Trends In Vietnamese Graduates Employment) – “Theo dõi tình trạng việc làm của sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp” đã được tổ chức International Board of Global Actors and Business for Sustainability, Entreps (Đối tác của Liên hợp quốc)  bình chọn là 1 trong 300 dự án thực tiễn có tính bền vững tốt nhất thế giới trên tổng số 5000 ứng viên từ 126 quốc gia. Kết quả bình chọn này là sự ghi nhận nỗ lực của toàn thể các đơn vị tham gia Dự án, đồng thời cũng là động lực để các đơn vị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự án MOTIVE hoạt động dưới sự chủ trì của tổ chức Alma Laurea, Italia, do quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022. Đây là dự án hợp tác xuyên quốc gia được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ đối tác đa phương, giữa các cơ sở giáo dục phát triển tại châu Âu và các trường đại học trên thế giới. Đại học Thái Nguyên là một trong 9 trường đại học/cao đẳng của Việt Nam tham gia; trong đó, Trường Đại học Hà Nội giữ vai trò là điều phối quốc gia của Dự án.

Dự án MOTIVE ra đời với những mục tiêu cụ thể như sau:

+ Tăng cường năng lực cho các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam trong việc tiếp nhận các công cụ và phương pháp thu thập, lưu trữ, giám sát dữ liệu người học sau tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phát triển năng lực cho các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam để có thể khai thác dữ liệu về người học tốt nghiệp; từ đó đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam;

+ Nâng cao sự hợp tác trong công tác theo dõi người học sau khi tốt nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam;

+ Mở rộng sự kết nối giữa chương trình đào tạo của các trường cao đẳng, đại học của Việt Nam với nhu cầu của xã hội và tình trạng thực tế của thị trường lao động;

+ Xây dựng một Trung tâm quốc gia để theo dõi khả năng tham gia thị trường lao động và thành công trong sự nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp, tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam.

Tổ chức International Board of Global Actors and Business for Sustainability, Entreps được thành lập năm 2010 theo định hướng đổi mới, phi lợi nhuận, nhằm kết  nối và thúc đẩy mối quan hệ đối tác công tư trên toàn thế giới. Đây là một mạng lưới toàn cầu, đa biên bao gồm các tổ chức kinh doanh, các hiệp hội, các nhà ngoại giao, những người nổi tiếng của công chúng và những công dân có tầm ảnh hưởng cùng hoạt động, cam kết cho sự bền vững và phát triển.

Quang Huy – Ban Hợp tác Quốc tế

Chia sẻ: